Muinasjutt:7 kitsetalle
liikumine Ekke
Tegelased (kes joonistab):Joey kitsetalled.Ekke hunt ja ema

Stseenid (kes joonistab):Karl-Rasmus KUni hundi teise korra uksetaha tulemiseni,Bert kuni lõpuni

Ajakava (tegelaste ja stseenide joonistamine, tekstide väljamõtlemine, stseenide loomine Scratchis http://scratch.mit.edu/, stseenide avaldamine, stseenide liitmine http://clutter.scratch.mit.edu/

1. nädal (11.-17.01) Lustamine

2. nädal (18.-24.01)Tegelaste,Stseenide joonistamine

3. nädal (25.-31.01)Karl joonistab selleni kuni hunt tuleb teist korda ukse taha ja kitsetalled ta sisse lasevad.Joey joonistab kitsetalled ja hundi ning kitsetallede ema.Bert joonistab sellest edasi stseene kui hunt lastakse sisse.

4. nädal (1.-7.02)Jutu tegeminem

5. nädal (8.-14.02)Tegelaste ja stseenide kokkupanemine

6. nädal (15.-21.02)See mis tegemata selle teeme

7. nädal (22.-28.02)Kokkupanemine Liikumine

8. nädal (29.02-6.03)Kokkupanemine , Liikumine

Karl joonistab stseenid koos Bertiga
Joey ja Ekke joonistavad tegelased

Stseenid:
Hunt ukse taga joonistab Karl
Teist korda ukse taga hunt.
Kuidas hunt lähb kriiti sööma
Kuidas kitsetalled jooksevad hundi eest
Hunt teeb emaga hüppamis võistlust ,et kitsetalled tagasi saada.
Mailid:
bertu200@hot.ee
joeypower7@mail.com
ekke425@hotmail.com
rasmus25022000@hotmail.com